Phim Phim Cổ Trang

Phía Sau Danh Vọng

VTV5 Trọn Bộ Thuyết Minh (2018)

Thiết Diện Ngự Sử

Trung Quốc Trọn Bộ (2018)

Niên Đại Cam Hồng

Trung Quốc Trọn Bộ (2018)

Minh Lan Truyện

Hồng Xanh Phai Xanh Thắm (2018)

Như Ý Truyện

Trung Quốc Vietsub (2018)

Thập Cửu Muội

VTV2 Trọn Bộ Trung Quốc (2018)

Thủy Hử Nhí

All Men Are Brothers Kids Trung Quốc (2018)

Mặt Nạ Quân Chủ

Hàn Quốc VTV3 Trọn Bộ (2018)

Mãng Hoang Kỷ

The Legend of Jade Sword (2018)

Manh Thê Thực Thần

Trung Quốc Trọn Bộ (2018)

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc

The Monkey King 3: Kingdom of Women

Đại Thân Vương

Hàn Quốc Grand Prince (2018)