Phim TV Show

Running Man Việt Nam

Chạy Đi Chờ Chi 2019

Câu Lạc Bộ Rồng

Dragon Club - Childish Bromance (2017)

Lễ Trao Giải KBS 2016

KBS Entertainment Awards (2016)